בוטל ההיטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות

בוטל ההיטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות

במסגרת החוק להבראת כלכלת ישראל התשע"ו-2016 נקבע כי בתקופה שמ-1/1/2016 עד 31/12/2020 מעסיק חייב בהיטל בשיעור 0% מהשכר ששילם לעובד זר, אם העובד הזר מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בחקלאות.

להמשך קריאה