החל משנת 2016 יוטלו קנסות של אלפי שקלים על אי מגישי דוחות לרשות המיסים

החל משנת 2016 יוטלו קנסות של אלפי שקלים על אי מגישי דוחות לרשות המיסים

פורסמו בתקנות קנסות חדשים על אי מגישי דוחות לרשויות המיסים כולל קנסות בגין אי דיווח על דוח מקוון ואי דיווח על מחזור לעוסק פטור.

להמשך קריאה