עדכון תקרת עוסק פטור ל-100,000 ש"ח החל משנת 2014

עדכון תקרת עוסק פטור ל-100,000 ש"ח החל משנת 2014

באתר רשות המסים – מע"מ פורסמה תקרת עוסק פטור לסך של 100,000 ש"ח החל מ-1/1/2014. כלומר תקרת עוסק פטור בשנת המס 2014 ובשנת המס 2015 עומדת על 100,000 ש"ח. בברור עם המחלקה המקצועית במע"מ נמסר שהם עורכים חוזר מקצועי שיפורסם כנראה בשבוע הבא עם הנחיות והסברים.