רשות המסים מפרסמת את רשימת העמדות החייבות בדיווח

רשות המסים מפרסמת את רשימת העמדות החייבות בדיווח

רשות המסים מפרסמת את רשימת העמדות החייבות בדיווח בהתאם להוראות סעיף 131 ה' לפקודת מס הכנסה, הדיווח הנדרש בחוק הוא בגין עמדה הנכללת בדוח השנתי למס הכנסה, העומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים, עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח, אשר יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון שקלים חדשים באותה שנת מס או על 10 מיליון שקלים חדשים במהלך ארבע שנות מס לכל היותר. הדיווח על נקיטת  עמדה במסים עקיפים (מע"מ, מכס)  יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ₪ בשנה או 5 מיליון ₪ במהלך ארבע שנים.

לרשימת העמדות החייבות בדיווח