שיעורי ומדרגות המס ולוח עזר לחישוב מס הכנסה לשנת 2017

שיעורי ומדרגות המס ולוח עזר לחישוב מס הכנסה לשנת 2017

שיעורי מס ומדרגות המס החל משנת 2017

שיעורי המס ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2017

הכנסה חודשית (יגיעה אישית) שיעור המס הכנסה שנתית (יגיעה אישית) שיעור המס
עד 6,220 10% עד 74,640 10%
מ-6221 עד 8,920 14% מ-74,641 עד 107,040 14%
מ-8,921 עד 14,320 20% מ-107,041 עד 171,840 20%
מ-14,321 עד 19,900 31% מ-171,841 עד 238,800 31%
מ-19,901 עד 41,410 35% מ-238,801 עד 496,920 35%
מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%

שיעורי מס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2017

הכנסה חודשית
(לא מיגיעה אישית)
שיעור המס הכנסה שנתית
(לא מיגיעה אישית)
שיעור המס
עד 19,900 31% עד 238,800 31%
מ-19,901 עד 41,410 35% מ-228,801 עד 496,920 35%
מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%

 

נקודת זיכוי חודשית = 215 ש"ח החל מ-1 בינואר 2017, נקודת זיכוי שנתית = 2,580 ש"ח

מס נוסף על הכנסות גבוהות – יחיד שהכנסתו עלתה על 53,333 ש"ח בחודש 640,000 ש"ח בשנה יהיה חייב ב-3% מס יסף החל מינואר 2017 על פי סעיף 121ב לפקודה

ללוח עזר המלא לחישוב מס הכנסה משכר עבודה לשנת 2017