משרד רואי חשבון
073-2400700

קישורים

רשות המיסים

באתר תוכלו למצוא עדכוני חקיקה בתחום מס הכנסה, מס שבח ומע"מ, פרטי ההתקשרויות עם אגפי המיסים השונים, טפסים שימושיים וביצוע תשלומים.

המוסד לביטוח לאומי

באתר ניתן למצוא מידע על הקצבאות שמעניק המוסד לביטוח לאומי, חיוב המבוטח בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות, ביצוע תשלומים וטפסים שימושיים.

רשם החברות

באתר תוכלו למצוא את כל המידע כיצד מקימים חברה? איך מפרקים חברה? וכן אפשרות לביצוע אגרות שונות, טפסים שימושים ועוד.

הלשכה המרכזים לסטטיסטיקה

באתר תוכלו למצוא את כל הנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובכלל זה מדד המחירים לצרכן, מדד תשומות הבניה ושאר המדדים וכן נתונים אודות השכר והתעסוקה בישראל, כלכלת ישראל, משקי הבית בישראל ועוד.

בנק ישראל

באתר תוכלו לקבל מידע רב ומקיף של שערי מטבע שונים בעולם, מדדי מחירים לרבות מדד מחירים לצרכן, מידע סטטיסטי ועוד.

לשכת רואי חשבון

באתר תוכלו למצוא פרסומים מקצועיים של הלשכה, הוראות החלות על רואי החשבון בישראל, פרטים אודות פעילות הלשכה ועוד.

מועצת רואי חשבון

באתר תוכלו למצוא מידע אודות התמחות רואי חשבון, בחינות המועצה להסמכת רואי חשבון ותשלומים של אגרות שונות.

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

באתר ניתן למצוא את כל התקינה החשבונאית הישראלי ותקני החשבונאות הבינלאומית וכן פרשנויות לתקנים והצעות לתקני חשבונאות חדשים.

משרד הכלכלה

תוכלו למצוא מידע אודות עידוד השקעות הון בישראל, מידע על העסקת עובדים זרים, עובדים בעלי אזרחות ישראלית , זכויות וחובות כמעסיקים.