משרד רואי חשבון
073-2400700

בניית תכניות עסקיות

בניית תכניות עסקיות

עומדים לפתוח עסק חדש? שוקלים כניסה לענף עסקי חדש? רוצים להרחיב את הפעילות העסקית הנוכחית שלכם? זה הזמן לדעת יותר על שירותי בניית תכניות עסקיות המוענקים לכם במסגרת פעילותה של המחלקה הכלכלית במשרדנו.

מטרתה של התכנית העסקית היא להיערך בצורה האופטימאלית ביותר לכל תרחיש כלכלי הנלווה להליכי פתיחת עסק/כניסה לענף עסקי חדש או הרחבת הפעילות העסקית. במקרים נוספים, בניית התוכנית העסקית נועדה לבחון מסגרות השקעה כאלו ואחרות.

בניית תכנית עסקית באמצעות המחלקה הכלכלית הפועלת במשרדנו, הינו הליך מקצועי המיושם באמצעות מספר פגישות היכרות מקדימות במהלכן אנו בוחנים ולומדים את מהות העסק ואת הרצונות והשאיפות הכלכליות של מזמין השירות. במקביל, אנו מבצעים בדיקה מקיפה בנוגע לכל מרכיבי התכנית, לרבות, מסגרות אשראי ותזרימי מזומנים נחוצים, הערכת הוצאות תפעוליות, הערכת תמחור ועוד.

הבדיקה המקיפה הנערכת על ידי צוות היועצים הכלכליים שלנו, מתבצעת בהתאם לנתונים עסקיים עדכניים שאת חלקם אנו מקבלים ממזמין השירות ואת חלקם אנו משיגים באמצעות חברות מידע עסקי עימו אנו עובדים בשיתוף פעולה.

התכניות העסקיות המופקות על ידינו, מעמידות לרשותכם מערכות חיזוי כלכלי המיועדות לתקופות זמן שונות. לרשותכם, שירותי בניית תכנית עסקית שנתית, בניית תכנית עסקית תלת שנתית ובניית תכנית עסקית –חומש המיועדת לחמש שנים קדימה. התכניות העסקיות הנבנות על ידינו מותאמות בהתאם לכלל צרכי השוק והמרחב העסקי בו אתם עתידים לפעול או אותו אתם מעוניינים לקדם.

הידע המקצועי העומד לרשותנו בתחום בניית התכניות העסקיות בשילוב הראייה העסקית הכוללת שלנו החולשת על תחומי החשבונאות, הבנקאות והכלכלה, הוא זה המאפשר לכם ליהנות מתכנית עסקית המותאמת לכלל הצרכים העסקיים עימם אתם מתמודדים או בפניהם אתם ניצבים.