משרד רואי חשבון
073-2400700

הערכות שווי לחברות ועסקים

הערכות שווי לחברות ועסקים

בעולם העסקים המודרני, ישנם לא מעט מקרים בהם בעל העסק נדרש לקיים הליכי הערכות שווי. מקרים אלו כוללים בין היתר מיזוגים, כניסת משקיעים ושותפים עסקיים, פרישת שותפים עסקיים, בירור ענייני מיסוי, השגת אשראי מגופים בנקאיים וחוץ בנקאיים ועוד. בכל המקרים, הליכי הערכות השווי מבוססים על שימוש במודלים כלכליים כאלו ואחרים הנסמכים בין היתר על הרווח והפסד מהשנים האחרונות ועל חיזויי רווח והפסד בהתאם למצב המשק ולתחום העסקי בו פועל בית העסק.

כמשרד מוביל במתן שירותים כלכליים לכל סוגי העסקים ולכל צורך, אנחנו במשרד רואי החשבון דרין טרגל ושות', מעמידים לרשותכם שירותי הערכות שווי המיועדים לחברות ועסקים בכל גודל. שירות זה מיושם על ידי צוות היועצים הפועל במחלקה הכלכלית במשרדנו, והוא מיושם באמצעות נוסחת חיזוי כלכלית המיועד לבחון את רווחיות בית העסק במהלך השנים הקרובות או באמצעות מודלים אחרים כגון שווי נכסים בניכוי התחייבויות, מכפיל רווח ועוד, הכל לפי הצורך הספציפי וסוג העסק לגביו נעשית הערכת השווי.

במסגרת יישום הליכי הערכות שווי לחברות ועסקים, אנחנו במשרד רואי החשבון דרין טרגל ושות', מקפידים לבחון את תזרים המזומנים העומד לרשות בית העסק, בדיקה מקיפה בנוגע להתחייבות חוזיות עתידיות או קיימות, הערכת נכסי העסק (נכסים מוחשיים ולא מוחשיים דוגמת קניין רוחני, פטנט, מוניטין וכו') בהתאם לענף העסקי בו פועל ועוד.

הערכות השווי שלנו המשלבות בין נתוני אמת משנים קודמות לפעילותו של בית העסק לבין מערכות חיזוי עתידיות, מעמידות לרשותכם הערכות שווי המותאמות לכל צורך עסקי כזה או אחר, לרבות, מיזוגים, כניסה או פרישה של שותפים עסקיים, מכירה, התדיינות משפטית בענייני החברה ועוד. לרשותכם, צוות כלכלי מנוסה ומקצועי המלווה אתכם לאורך כל הליכי הערכת השווי, החל משלב הפגישות המקדימות עם בעלי העסק ועד להנפקת דו"ח הערכות שווי המיועד גם לצרכי הגשת הערכות שווי לבית המשפט.