משרד רואי חשבון
073-2400700

דוחות ניהוליים

אנחנו במשרד רואי החשבון דירן טרגל ושות', דוגלים במתן שירות מקצועי המאפשר לבעל העסק להתעדכן ברמה השוטפת בכל הנעשה בפירוט כרטסת ההוצאות וההכנסות של בית העסק. כפועל יוצא מכך, אחד השירותים המרכזיים המוענקים לקהל לקוחותינו במחלקת הנהלת חשבונות ושכר הינו שירות המתמקד בהנפקת דוחות ניהוליים עדכניים. מדי חודש אנו מנפיקים ללקוחותינו דוחות ניהול המרכזים בתוכם פירוט ענייני ונהיר אודות היקף ההכנסות וההוצאות החודשיות, לרבות, הרווח הגולמי הנגזר מפעילות העסק ביום הנפקת הדוח.
מחולל הדוחות בו אנו עושים שימוש מאפשר לנו להציע בפני הלקוח מגוון נרחב של נתונים כלכליים המותאמים לאופי פעילות העסק והיקפו. בין יתר אפשרויות התצוגה העומדות לרשותכם בדוחות הניהוליים המונפקים על ידינו תמצאו: הנפקת דוחות רווח לפי חודשים או שנים, הנפקת דוחות בהתאם לפילוח הכנסות לכל אחת מיחידות הרווח השונות בבית העסק, החברה או הארגון, הנפקת דוחות ניהוליים בהתאם לדרגות שכר ועוד. כל הדוחות המונפקים על ידינו מלווים בתרשימים גרפיים המאפשרים למנהל העסק המעיין בהם להיחשף לנתונים הכלכליים על הצד הנהיר והברור ביותר.
מכלול הנתונים המוצגים בדוחות הניהוליים החודשיים שלנו, מאפשר לכל אחד ואחת ממנהלי העסק, לבחון את נתוני הדוח בזמן אמת, וכפועל יוצא מכך, לבחון יחידות רווח או הפסד בפעילות העסק. במקביל, הנפקת הדוחות הניהוליים הינה פעולה המאפשרת לנו לבצע מעקב מבוקר וענייני אחר פעילות העסק, וכפועל יוצא מכך, להתריע בפני בעלי העסק בנוגע לכל עניין כלכלי כזה או אחר העולה מממצאי הדוחות. במידת הצורך, אנו מנתחים לעומק את ממצאי הדוחות, וזאת על מנת לגבש מסמך המלצות כלכליות לבית העסק.
הנפקת הדוחות הניהוליים הינו שירות מקצועי נוסף המוענק לכם על ידינו במסגרת הגברת המעקב אחד פעילותיכם העסקית. רוצים לדעת יותר על שירותי המחלקה להנהלת חשבונות ושכר הפועלת במשרדנו? צרו עימנו קשר עוד היום!