משרד רואי חשבון
073-2400700

גילוי מרצון

הליך גילוי מרצון נועד לנישומים שעברו עבירות מס ולא דיווחו על חלק מהכנסותיהם, רשות המיסים מתחייבת כי מי שעומד בתנאים שנקבעו בנוהל גילוי מרצון לא ינקטו כנגדו הליכים פלילים. בעבר נעשו הליכי גילוי מרצון מבלי שהיה לכך נוהל ברור ומסודר, בשנת 2005 פרסמה רשות המיסים נוהל גילוי מרצון בו היא מפרטת את כל התנאים ואופן היישום של הגילוי מרצון, ובכך מאפשר למי שעבר עבירת מס לבצע גילוי מרצון, לשלם את מס האמת ולפתוח דף נקי עם רשויות המס.

מדינת ישראל, במקביל להצטרפותה למדינות ה-OECD, חתמה על אמנות מס בינלאומיות ובכך התחייבה ישראל לפעול כנגד מעלימי מס ובמקביל קיבלה מדינת ישראל כלים ומידע המאפשרים לה לעלות על מעלימי מס ועל חשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו, על פי הודעות רשות המיסים יש בידיה רשימה של אלפי חשבונות בנק של ישראלים.

לכן נוהל גילוי מרצון הפך להיות רלוונטי מאד וכדי לעודד נישומים לבצע מהלך של גילוי מרצון פרסמה רשות המיסים, בספטמבר 2014, נוהל גילוי מרצון עם הוראת שעה המטיבה עוד יותר עם הנישומים ומאפשרת להם בנוסף להליך גילוי מרצון המקובל לנקוט בהליך גילוי מרצון אנונימי או בהליך גילוי מרצון מקוצר בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי רשות המיסים. לאור הצלחתו של הנוהל הודיעה רשות המיסים כי היא מאריכה את נוהל גילוי מרצון במתכונת הנוכחית עד ספטמבר 2016.

בחודש דצמבר 2017, על רקע היישום הצפוי בישראל של הסכם ה-CRS לחילופי מידע אוטומטיים בין רשויות המס, ולאור הגברת המאבק בהון השחור ומאמצי רשות המסים לחשוף את ההון הלא מדווח בישראל ובחו"ל ובהמשך להצלחתו של נוהל הגילוי מרצון האחרון פרסמה רשות המיסים הוראת שעה חדשה לנוהל גילוי מרצון שגם היא כמו הנוהל החדש מאפשרת לבצע גילוי מרצון אנונימי או הליך גילוי מרצון מקוצר בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי רשות המיסים.

במקביל לפרסום נוהל גילוי מרצון שלחה לאחרונה רשות המיסים למעל 100 אלף אזרחים טופס שכותרתו "דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה" (טופס 5329) בו הם נדרשים לדווח על מקורות ההכנסה שלהם, על חשבונות בנק בדגש על חשבונות בחו"ל, על עסקים או חברות בבעלותם וכן רכבים ונדל"ן שברשותם. לא פורסם קריטריון ברור למי נשלח הטופס אך ניתן לראות כי רוב מי שקיבל את הטופס יש ברשותו יותר מדירה אחת או שהוא רכש רכב יוקרה לאחרונה או שהוא מרבה לשהות בחו"ל ועוד סממנים שמעלים חשד אצל רשות המיסים כי יתכן וישנם הכנסות שלא מדווחות למס הכנסה.

במידה וגם אתם קיבלתם טופס זה או במידה וגם אתם רוצים לדעת יותר על אופן הגשת גילוי מרצון על ידי משרדנו, אנו מזמינים גם אתכם ליצור עמנו קשר.