משרד רואי חשבון
073-2400700

הגשת דוחות שנתיים לחברות ומלכ"רים

הגשת דוחות שנתיים לחברות ומלכ"רים

הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה, הינה חובה חוקתית המוטלת על יחידים (בעלי עסקים עצמאיים ובעלי מניות) ,חברות ומלכ"רים (מוסד ללא כוונת רווח) אחת לשנה, והיא מיושמת בהתאם לשיטת ניהול החשבונאות בה אתם מחויבים לנקוט (הנה"ח כפולה והנה"ח חד צידית).

אנחנו במשרד רואי החשבון דרין טרגל ושות', מתמחים בהגשת דוחות שנתיים לחברות, עמותות ועצמאיים (יחידים) כאחד, וכל זאת במסגרת שירותי המחלקה למיסים הפועלת במשרדנו.

במסגרת הכנת דוחות שנתיים לצרכי מס לחברות, בנוסף לדוחות הכספיים הכוללים ארבעה דוחות (מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על תזרים המזומנים ודוח על השינויים בהון העצמי), אנו עורכים דוח התאמה לצרכי מס בו נעשות ההתאמות הנדרשות כדי להציג הרווח של החברה לא בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, כפי שמוצג בדוח רווח והפסד, אלא בהתאם לפקודת מס הכנסה.

במסגרת שירותי הגשת דוחות שנתיים לחברות , אנו במחלקת המיסים ב-דרין טרגל ושות', מעמידים לרשותכם שירותי ייעוץ ותכנון מס המותאמים במיוחד עבורכם כדי שנטל המס שלכם יהיה נמוך ככל הניתן. במקביל, אנו מעמידים לרשותכם, שירותי עריכת דוחות תקופתיים המיועדים לצרכי בחינת היבטי המיסוי והתוצאות העסקיות לאורך כל ימות השנה ולא רק במסגרת הגשת הדוחות השנתיים. שירותי עריכת הדוחות התקופתיים מהווים למעשה דוחות רווח והפסד בלתי מבוקרים, ומטרתם לבחון את רווחיות החברה לאורך השנה ואת המיסים שהחברה צפויה לשלם כדי שלא תהיו מופתעים בסוף השנה וכדי שתוכלו להיערך מראש ולבצע תכנון מס מיטבי.

רוצים לדעת יותר על שירותי הגשת דוחות שנתיים לחברות המוענקים לכם על ידינו? אנו מזמינים גם אתכם ליצור עימנו קשר.