משרד רואי חשבון
073-2400700

הגשת דוחות שנתיים ליחידים (עוסק מורשה/עוסק פטור/בעלי מניות)

הגשת דוחות שנתיים ליחידים (עוסק מורשה/עוסק פטור/בעלי מניות)

עריכה והגשה של דוחות שנתיים למס הכנסה מהוויה חלק משמעותי בפעילותה של המחלקה למיסים הפועלת במשרדנו. שירות זה מיועד לבעלי עסקים עצמאיים (עוסקים מורשים ועוסק פטור כאחד), שותפויות ובעלי מניות מהותיים (10% ומעלה) בחברות, המחויבים אף הם בהגשת דוחות אישיים על פי חוק.

עריכת הדוחות השנתיים לצרכי מס הינו הליך המיושם במשרדנו במסגרת הנפקת דוחות שנתיים אישיים במסגרת זו אנו עורכים את הדוחות בהתאם לאופי הפעילות של העסק ובהתאם להגדרת ענף הפעילות כפי שמופיע ברשויות המס (נותן שירותים, קבלנים, חקלאיים, קמעונאיים, יצרנים וכדומה).

לדוח השנתי אנו מצרפים דוח רווח והפסד הסוקר את הכנסות העסק בשנה החולפת בניכוי הוצאות ישירות ועקיפות אשר נדרשו לתפעול העסק במהלך השנה, לרבות, הוצאות תפעול, הוצאות כלליות, הוצאות מנהלה ועוד. כמשרד מוביל בתחומי המיסוי, אנו מעמידים לרשות כל אחד ואחת מלקוחותינו, מגוון נרחב של שירותי ייעוץ ותכנוני מס המיועדים להפחתת נטל המס במגוון דרכים חוקיות.

במחלקה למיסים הפועלת במשרדנו עומד לרשותכם צוות מקצועי ומיומן המורכב מרואי חשבון, יועצי מס ומנהלי חשבונות. צוות זה יערוך עבורכם את הדוחות השנתיים על הצד המקצועי ביותר, וכל זאת תוך כדי מציאת פתרונות המיסוי האידיאליים ביותר עבורכם.

רוצים לדעת יותר על אופן הגשת דוחות שנתיים ליחידים במשרדנו? אנו מזמינים גם אתכם ליצור עמנו קשר.